Seloso Wage

Menikmati hidup memperpanjang umur, makan, minum, piknik dan tidur

KESANAKEMARI.COM – Seloso Wage. Dino geblake Bapak. Nembelas Agustus Sewu Sangangatus Wolungpuluh Telu.

Rikolo semono aku isih cilik. Kabeh lamat-lamat. Durung ngerti maknane Ibu nangis. Ora paham wong-wong podho teko layat neng ngomah.

Sakngertiku yo mung Bapak kapundhut marang Pangeran Gusti Allah. Dikubur neng Lor Ngomah. Titik. Cunthel. Mung tekan semono.

Ngliwati puluhan tahun kepungkur, Seloso Wage kanyoto dino istimewa neng Malioboro.

Saben Seloso Wage, Malioboro sepi seko bakul emperan toko, sepi seko bakul panganan neng trotoar. Malah saiki sepi seko kebuling knalpot.

Malioboro, opo wae ono lan ono opo-opo. Ora nggumunake yen dadi papan jujugan wong-wong kang podho plesir.

Iku ugo pepinginanku, kesanakemari.com iki dadi koyo Malioboro, papan jujugan kanggo wong-wong kang pengen ngerti kahanan kang bakal diplesiri.

Ono papan kanggo plesir, ono papan kanggo ngiras jajan panganan, ono papan kanggo turu lan liya-liyane. (rr/mw)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *